ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

ผังผู้บังคับบัญชา ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์

พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล

ผบก.ภ.จว.สุรินทร์

รอง ผบก.

พ.ต.อ.สุจริต ปาณเล็ก

รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์

พ.ต.อ.ศิราเมษฐ์ ธานินพิทักษ์

รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์

พ.ต.อ.ชัยณรงค์ บุญด้วง

รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์

พ.ต.อ.กิษฐ์ ศักยภาพวิชานนท์

รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์

พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธุ์

รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์

พ.ต.อ.ธรรมนูญ ฉิมวงษ์

รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์

สภ.แนงมุด

พ.ต.ท.อัครรักษ์ คำศิริรักษ์

สว.สภ.แนงมุด

ร.ต.อ.วัยวุฒิ วิเศษนคร

รอง สวป. สภ.แนงมุด

ร.ต.อ.วัชรากร ปุริมายะตา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.แนงมุด

ร.ต.อ.อัครเดช เปรียบยอดยิ่ง

รอง สว.สส. สภ.แนงมุด

ร.ต.ท.อัคคภาคย์ เที่ยงธรรม

รอง สวป.(จร.) สภ.แนงมุด